Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği’nin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hakkındaki 1 Temmuz 2002 tarihli Basın Açıklaması

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK)
Derneği, 1 Temmuz 2002’de İstanbul’da Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hakkında bir basın
toplantısı düzenledi.

KLİMİK Derneği Başkanı Prof Dr Haluk VAHABOĞLU, “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” nün
ilgili kurum ve uzmanlık derneklerinin görüşlerine başvurmadan hazırlandığını ve
tüzük gereği kurulacak kurullarda uzmanlık derneklerinin temsil edilmesine imkan
tanımadığını belirtti. Ayrıca tüzüğün kendisi özgün bir model oluşturma iddiası
taşımamakla birlikte, hazırlanma aşamasındaki Avrupa Birliği’ne uyum iddiasının
da gerçek olmadığını, nitekim Avrupa’da uzmanlık derneklerinin ve onların ortak
birliği UEMS’in uzmanlık alanındaki yetkilerinin eş değeri olacak bir kriterin
tüzükle getirilmediğini söyledi.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hakkında Prof Dr Recep ÖZTÜRK, Şef Uzm Dr Engin SEBER ve
Uzm Öğr Dr Bülent ERTUĞRUL metinleri sunulan konuşmaları yaptılar ve KLİMİK
Derneği adına hazırlanan basın açıklaması metni basın mensuplarına dağıtıldı.

Basın mensupları değişik sorular sordular, sorular özellikle klinik
mikrobiyolojinin niçin ortadan kaldırıldığı, yapılan değişikliğin ne zarar
vereceği ve değişikliği kimlerin niçin istediği noktasında odaklandı.

Sorular değişik örneklerle yanıtlandı.

Yapılan değişiklik sonunda, ülkemizde bulaşıcı salgın hastalıkların ve hastanede
gelişen infeksiyonların tanı, tedavi ve korunmasında sorunlar yaşanacağı,
laboratuvar testlerinin ve antimikrobik maddelerin akılcı kullanımının
engelleneceği ve sonuçta toplum sağlığının bu gelişmeden olumsuz yönde
etkileneceği belirtildi.
 
Prof Dr Recep ÖZTÜRK’ün Konuşma Metni
 
Şef Uzm Dr Engin SEBER’in  Konuşma Metni
 
Uzm Öğr Dr Bülent ERTUĞRUL’un  Konuşma Metni