Şifremi Unuttum

XXV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2025) 24-27 Nisan 2025’te Antalya’da Yapılıyor


 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Çok Değerli Üyeleri,

Sizleri, 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz XXV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2025)’ne davet etmekten çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.

Günümüzde bir taraftan bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler,  su-gıda hijyeni, altyapı rehabilitasyonu,  aşılar, antimikrobikler, surveyans sistemleri ve kolay ulaşılabilen sağlık hizmetleri sayesinde infeksiyon hastalıklarının kontrolünde büyük başarılar elde edilirken, diğer taraftan  dünya nüfusunun, kentlerde yaşayanların ve göç edenlerin sayısının artması, daha önce insan yaşamayan bölgelerde de insanların yaşamaya başlamasıyla yeni zoonotik patojenlerin sıçrama fırsatı yakalaması, nüfusun yaşlanması, iklim değişikliklerine bağlı olarak vektör dağılımının ve rezervuar tür kapsamının genişlemesi ve   ulaşımın kolaylaşması gibi çok sayıdaki nedenlerle hem yeni infeksiyonların ortaya çıkışı,  hem de ortaya çıkan infeksiyonların yayılımı son derece kolay hale gelmiştir. COVID-19, zika virusu infeksiyonu gibi  yeni infeksiyon hastalıkları salgınları yanında eskiden beri var olan  sıtma, tüberküloz, kolera, HIV/AIDS, viral hepatitler,  kızamık, Mpox gibi infeksiyonlar  ve başta enterik Gram-negatif çomaklar  ve Candida auris olmak üzere antimikrobiyallere dirençli patojenler de küresel olarak insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam etmektedir.

Tüm bunlar, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanını son derece dinamik, sürekli yeni gelişmelerin olduğu bir alan  haline getirmektedir. Kongremizde hem ülkemizde, hem dünyada öne çıkan infeksiyon hastalıkları sorunlarını görünür kılacak, bu infeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesindeki gelişmeleri  hep birlikte gözden geçirerek tartışma fırsatı bulacağız. Alanımızın sorunlarına yönelik birlikte üreteceğimiz çözümlerle geleceğe dair umutlarımızın filizleneceğini ve dostlukların pekişeceğini umuyoruz.

Tüm üyelerimizi hem bilimsel hem de sosyal açıdan doyuracak bir kongre programı hazırlıyoruz. Programın hazırlanmasında derneğimizin çalışma gruplarının her zamanki katkılarının yanı sıra, alanlarında tecrübeli hocalarımız ve genç uzman ve asistan arkadaşlarımızın da katkılarını çok önemsiyor ve bekliyoruz. Önerilerinizle zenginleşecek kongremizi, hep birlikte bilimin ışığında aydınlanmak ve dayanışmamızı artırmak üzere büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Selam ve saygılarımızla,

Mehtap AYDIN
Kongre Başkanı
Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
KLİMİK Derneği Başkanı