Şifremi Unuttum

ABD’de Geniş Spektrumlu Antibiyotik Kullanımını Sepsis Şüphesi Artırıyor


28 Haziran 2024

ABD’deki hastanelerden elde edilen klinik verilerle ilişkili yeni bir çalışma, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının yarısının toplum başlangıçlı sepsis şüphesinden kaynaklandığını, ancak çoğunlukla gereksiz olabileceğini gösteriyor.

JAMA Network Open’da yayımlanan çalışma, toplum başlangıçlı sepsis şüphesi olan ve yatarak tedavi gören hastalarda antipsödomonal beta-laktamların ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)’a etkili antibiyotiklerin kullanımının total antibiyotik günlerinin yarısını oluşturduğunu buldu. Ancak sepsis hastalarının %10’undan azında antibiyotiğe dirençli organizmalar izole edildi ve dirençli infeksiyonların oranı zamanla azalırken, geniş spektrumlu antibiyotik alanların oranı arttı.

Sepsis, bağışıklık sistemi bir infeksiyona aşırı tepki verdiğinde ortaya çıkar ve doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilecek bir olaylar zincirini tetikler. Sepsis hastalarında geniş spektrumlu antibiyotiklerin erken, ampirik uygulamasının potansiyel patojenleri büyük ölçüde kapsaması açısından teşvik edilmesine rağmen, yazarlar çalışmalarında gözlemlenen “ampirik reçeteleme ile tanımlanmış patojenler arasındaki uyumsuzluğundaki artışın”  direnci artmasına yol açabileceğini ve hiçbir fayda sağlamadığı gibi hasta güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirtiyorlar.

Haber İçin Tıklayınız