Şifremi Unuttum

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu: Eğitim ve Etkinlikle Geçen 21 Yıl

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

Uzmanlık derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) bugün 21 yaşına bastı. Kutlu olsun!

İHKMEYK, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği’nin özerk bir alt kuruluşu olarak  Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin niteliğini geliştirmek, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında hizmet kalitesini artırmak amacıyla  21 Eylül 2002 tarihinde kurulmuştur.

İHKMEYK kendi yönergesine uygun olarak yapılan Genel Kurul toplantılarında yenilenen Yürütme Kurulları ve Komisyonlarıyla 21 yıldan beri çalışmalarına artan bir ivmeyle devam etmektedir.

İHKMEYK, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirlemekte, uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler sunmakta, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapmakta, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendirmekte, eksikleri belirleyerek giderilmesi için öneriler geliştirmekte ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlamaktadır.

İHKMEYK, Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalının temsilcisi olarak yer aldığı Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)’nun bünyesindeki TTB-Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu (TTB-TUYEK)’nda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanını temsil etmektedir.

İHKMEYK, uzmanlık alanımızın ilk yeterlik (board) sınavını 28-29 Mayıs 2005 tarihlerinde Ankara’da, sonuncusunu ise 8 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 18 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’nda toplam 194 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı başarılı olarak Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

İHKMEYK’in Akreditasyon Komisyonu  tarafından gerçekleştirilen kurum ziyaretleri sonrasında, şimdiye kadar başvuruda bulunan üç İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi akreditasyona hak kazanmıştır. İlk olarak 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ve 2019 yılında da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

İHKMEYK, 21 yıldır başta eğitim süreçlerinin geliştirilmesi olmak üzere pek çok alanda günceli yakalayarak etkinliklerini sürdürmektedir.

Siz değerli üyelerimizin destek ve katkılarıyla alanımızdaki bilimsel birikimi daha ileriye taşımak ve genç kuşaklara aktarmak için İHKMEYK olarak bütün enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte nice başarıya ulaşmak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İHKMEYK X. Dönem Yürütme Kurulu

Not: İHKMEYK Etkinliklerinin Kronolojik Listesi İçin Tıklayınız