Şifremi Unuttum

İnfektif Endokardit: 2023’te Neler Değişti? Simpozyumu 14 Ekim 2023’te Ankara’da Yapılıyor


Değerli Meslektaşlarımız,

KLİMİK Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) olarak, 14 Ekim 2023 tarihinde, Ankara’da “İnfektif Endokardit: 2023’te Neler Değişti?” başlığıyla bir simpozyum düzenliyoruz.

Bu simpozyumun amacı bir infeksiyon hastalığı olarak mortalitesi çok yüksek olan infektif endokarditle ilgili güncel bilgilerin gözden geçirilmesi, ülkemiz ve dünyadaki endokarditin değişen epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve görüntüleme yöntemlerindeki yeni gelişmelerle ilgili yaklaşımların ve zor olguların yönetiminin sizlerle paylaşılmasıdır. İnfektif endokarditte mortalitenin ve morbiditelerin azaltılabilmesi için, hastaların takip ve tedavisi için ortak bir yaklaşım oluşturmuş ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, nefrolog, kardiyolog, kalp damar cerrahı, diş hekimi, radyolog ve nükleer tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle simpozyumumuza, infektif endokarditli hastaların tanı ve tedavisinde rol alan diğer branşların da katılımına büyük önem vermekteyiz. Aralık 2021’de yaptığımız simpozyumumuz sonrası Türk Nefroloji Derneği ile KLİMİK Derneği olarak bir ortak sonuç bildirgesi yayımladık. Gelecekte diğer branşlarla da benzer iş birliğimiz devam edecektir.

Simpozyumun, ülkemizdeki infektif endokarditli hastalara bakım veren tüm hekimlerin bilgi ve uygulama birikimine katkı sunacağını, infektif endokardit ekiplerinin gerekliliğini ortaya koyacağını umuyoruz. 14 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da  yüz yüze yapacağımız simpozyumumuzda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz.

İlgi duyan tüm meslektaşlarımızı simpozyumumuza bekliyoruz.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Klimik Derneği İEÇG Yürütme Kurulu Adına

Prof. Dr. Özlem KURT-AZAP
Simpozyum Başkanı

Uzm. Dr. Yeşim Uygun Kızmaz
Simpozyum Sekreteri