Şifremi Unuttum

HIV/AIDS ve Komorbiditeler: Ege Bölgesi Simpozyumu 13-14 Ekim 2023’te İzmir’de Yapılıyor


Sayın Meslektaşlarımız,

Antiretroviral tedavinin kullanıma girmesi ile birlikte, HIV infeksiyonu ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarak kronik bir infeksiyona dönüşmüştür. Günümüzde kullanılmakta olan antiretroviral tedavi rejimleri ile virüs hızla baskılanmakta, yüksek tedavi uyumu ile baskılanma sürdürülebilmekte ve bunun sonucu olarak HIV ile yaşayan bireylerin ortalama yaşam süresinin, HIV ile yaşamayan bireylere yaklaştığı görülmektedir.

Antiretroviral tedavideki başarıya rağmen, HIV ile yaşayan bireylerin takip ve tedavisinde başka zorluklarla karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki, HIV ile infekte olmayan bireyler ile kıyaslandığında, HIV ile yaşayan bireylerde komorbiditelerin daha fazla olması ve daha erken yaşlarda ortaya çıkmasıdır. İkincisi HIV ile yaşayan bireylerin giderek yaşlanması ve sonuncusu ise tedavide kullanılan antiretroviral ilaçların istenmeyen metabolik etkileridir.

Sonuç olarak, HIV ile yaşayan bireylerin virolojik ve immünolojik açıdan izlemi yanında, komorbiditeler açısından da takip ve tedavisinin önemi giderek artmakta ve farklı branşlar ile işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı kutlamanın coşku ve kıvancını yaşarken, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) HIV/AIDS Çalışma Grubu olarak 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir‘de yapılacak olan HIV/AIDS ve Komorbiditeler: Ege Bölgesi Simpozyumu‘na katılımınız ve katkılarınız için sizleri davet ediyoruz.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Halis AKALIN
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı
Doç. Dr. Figen KAPTAN-AYDOĞMUŞ
Simpozyum Düzenleme Kurulu Başkanı