Şifremi Unuttum

V. Uygulamalı Yara Bakım Kursu 27-28 Ekim 2023’te İzmir’de Yapılıyor


Değerli Meslektaşlarımız,

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kronik yara, her geçen gün önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta ve bu alanda ülkemiz açısından yeni sağlık hizmeti planlamaları yapılması gerekmektedir. Kronik yara dediğimizde ilk aklımıza gelen bası yaraları, venöz ülserler ve diyabetik ayak yaralarıdır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre bu gün ülkemizde sadece diyabetik ayak yarası sorunu ile karşı karşıya bulunan yaklaşık 1 milyon civarı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Diyabetik ayağa bağlı ampütasyonların %60’ında neden ise infeksiyondur. Hastaların teşhis ve tedavi sürecini gerçekleştirmek, oluşabilecek komplikasyonları önlemek/azaltmak, kronik yara bakımı verecek sağlık tesislerinde ilgili klinikler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kronik yara hizmetleri ile ilgili işleyiş çok önemlidir.

Günümüzde bu hastaların önemli bölümü İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına yönlendirilerek gerek ayaktan gerekse yatarak tedavi edilmektedir. Diyabetik hastalarda gelişen ayak yaraları/ infeksiyonları zamanında ve doğru tedaviye ulaşmadıklarında ampütasyon ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenlerle, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları bu hastaların ampütasyondan korunması için çaba göstermelidir. Bu sorumluluğun bilinciyle Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği bünyesinde “Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)” oluşturulmuştur. Çalışma grubumuz konu ile ilişkili uzmanlık alanlarının destekleri ile bugüne kadar yedi kez “Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu” ve dört kez “Uygulamalı Yara Bakım Kursu” düzenlenmiştir. Aynı zamanda ülkemizde bir ilk olan Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporu ilgili tüm uzmanlık dallarının katkısı ile 2015 yılında yine çalışma grubumuz tarafından hazırlanmıştır

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma grubumuz daha önceki yıllarda başarı ile gerçekleştirdiği ve gelenekselleşmeye başlayan bir eğitim olarak karşımıza çıkan Kronik Yara-Diyabetik Ayak Uygulamalı Yara Bakım Kursları’nın beşincisini 27-28 Ekim 2023 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde düzenleyecektir. Bu kurs ile gerek uzmanlık alanımızda çalışan meslektaşlarımız gerekse konuyla ilgili sağlık çalışanlarının yara tedavisine ilgilerinin artmasını hedeflemekteyiz. Kursumuzda kronik yara etiyolojisi, hasta izlemi, yaranın aşamalarına göre tıbbi/cerrahi tedavi yaklaşımı, pansuman/yara bakım ürünlerinin kullanımı teorik/pratik olarak anlatılacak ve birebir hasta başında uygulamalı olarak ve/veya videolar- maketler eşliğinde görselleştirilerek tartışılacaktır. Tartışmalı oturumlar ile kursiyerler, alanında uzman ve deneyimli meslektaşları ile olgularını tartışma imkanı bulacaklardır.

Kronik yara ve tedavisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Klimik Derneği DAİÇG Yürütme Kurulu Adına

Kurs Başkanları
Prof. Dr. Alper Şener         Prof. Dr. Ayten Kadanalı