Şifremi Unuttum

Bursa İli Hepatit C Eliminasyon Programı: Neredeyiz? Neler Yapabiliriz? (26 Nisan 2023, Bursa) Toplantısının Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

13 Temmuz 2023

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde “Bursa İli Hepatit C Eliminasyon Programı: Neredeyiz? Neler Yapabiliriz?” projesi kapsamında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesini temsilen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimleri, Cezaevi hekimleri, AMATEM, YEDAM hekimleri ile Bursa Halk Sağlığı Başkanlığı ve Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü sorumlu hekimi ile beraber toplam 12 hekimin katılımı ile 26 Nisan 2023 tarihinde Bursa ili Hepatit C Eliminasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıya ait sonuç bildirgesindeki kararlar altta özetlenmektedir:

  • Kronik Hepatit C önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastaların tedaviye erişiminin sağlanması bulaşma riski zincirini kırabilir ve HCV’nin karaciğer yetmezliği, siroz ve HCC istenmeyen sonuçlara ilerlemesini engelleyebilir.
  • Cezaevlerinde çalışan hekimlerin sadece anti HCV testi isteyebildikleri ve HCV RNA çalışamadıkları belirlendi. HCV RNA için hastaların Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hastaneye göndermesi gerekmektedir. Bu durum önemli bir zaman kaybına neden olmaktadır ve aynı zamanda güvenlik riski yaratmaktadır. Bu hususlar hastanın tedaviye erişmesini engellemektedir.
  • Cezaevindeki hastaların test istemleri Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmektedir. Reflektif testi isteme imkanı olmadığı için hastalardan yeniden kan örneği almak ve süreci yeniden başlatmak gerekmektedir bu da zaman ve maliyet kaybına sebep olmaktadır.
  • Bursa ilinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında hasta tetkiklerinde Anti HCV pozitif saptanması durumunda laboratuvar sonuçlarının altına ‘’İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji veya Gastroenteroloji polikliniklerine başvurması önerilir’’ ibaresi eklenmesi planlanabilir.
  • Bursa ilinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Anti HCV pozitifliğinin panik değer tanımlanarak alarm sistemi oluşturulması sağlanabilir.
  • Aile hekimleri Hepatit C’nin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu konusunda bilgi eksikliği olduğu iletildi. Halk Sağlığı başkanlığının eğitim programı yaparak bilgilendirme toplantıları yapılması planlandı.
  • Dünya Hepatit Günü kapsamında Bursa ilinde bir aktivite yapılması, hazırlanacak afişlerin billboardlarda gösterilmesi planlandı.

KLİMİK Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu adına

Prof. Dr. Süda TEKİN
KLİMİK VHÇG Başkanı

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız