Şifremi Unuttum

Sağlık Kuruluşlarında Su, Sanitasyon, Hijyen, Atık ve Elektrik Hizmetleri: 2023 Küresel İlerleme Raporu

Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları, su, sanitasyon, hijyen ve elektrik yokluğunda büyük sorunlar yaşamaktadır. Tek, basit ve ucuz bir müdahaleyle,  yani sağlık kuruluşlarında su, sanitasyon ve hijyen (WASH- water, sanitation, hygene) sağlanmasıyla dünyada milyonlarca hayat kurtarılabilir ve büyük ekonomik kayıplar önlenebilir. Güvenli WASH hizmetleri sayesinde hayat kurtaran infeksiyon önleme ve kontrol uygulamaları, antimikrobik direncin yayılımının önlenmesi ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması sağlanabilir. Ancak DSÖ ve UNICEF tarafından hazırlanan ortak rapora göre ülkelerin bu konuda aldığı önlemler yetersiz kalmaktadır.

WASH, atık ve elektrik hizmetlerinin yeterli olması sayesinde önlenebilir ölümler azaltılabilir. El yıkama ve sanitasyon istasyonları, çalışan tuvaletler ve yerinde su temini gibi müdahaleler sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve önlenebilir ölümlerin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Temel WASH hizmetlerinin ortalama maliyeti düşük gelirli ülkelerde kişi başına yıllık 0.60 ABD dolarıdır ve bu rakam söz konusu ülkelerdeki mevcut yıllık sağlık harcamalarının yüzde altısına karşılık gelmektedir.

Önlenebilir ölümlerin azaltılması için, düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle anne ve yenidoğan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan WASH, atık ve elektrik hizmetlerine hükümetler ve diğer kuruluşlar tarafından özen gösterilmesi ve yatırım yapılması gerekmektedir.

Haber İçin Tıklayınız