Şifremi Unuttum

İHKMEYK Genel Kurulu Hakkında Duyuru

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Önümüzdeki hafta düzenlenecek 23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK 2023) Kongresinde 14 Mart Salı günü saat 18.30’da İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Genel Kurulu gerçekleştirilecektir. İHKMEYK Genel Kuruluna sadece yeterlik sertifikası bulunan üyelerimiz katılabilmekte ve İHKMEYK organlarına aday olabilmektedirler.

Sizleri İHKMEYK Genel Kuruluna davet ederken yeterlik sertifikası edinmeyle ilgili mevzuatımızı hatırlatmak isteriz:

  1. Son 10 yıl içinde düzenlenen yeterlik sınavlarına girerek sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 10. yıl sonuna kadar geçerlidir.
  2. Yeterlik sertifikası almış ve güncel tarih itibariyle üzerinden 10 yıl geçmiş olan üyelerimizin resertifikasyonu ise İHKMEYK Resertifikasyon Yönergesi’ne göre her yılın Eylül ayında gerçekleştirilmeye devam etmektedir.
  3. İHKMEYK’in 11 Mart 2016 tarihinde toplanan Genel Kurulunda, daha önce yeterlik sınavına girmemiş ancak 11 Mart 2016’dan önceki 10 yıl boyunca üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin eğitim kadrolarında görev yapmış üyelerimizin de yeterlik sertifikası alması karara bağlanmış idi. Kararın alındığı tarihte bu koşulu sağlayan ancak halen yeterlik sertifikası almak üzere başvuru yapmamış üyelerimizin yeterlik sertifikalarını almak üzere, “11 Mart 2016’dan önceki 10 yıl boyunca üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin eğitim kadrolarında görev yapma” koşulunu sağladıklarını gösterir yazılı belge ile İHKMEYK Genel Sekreterliğine e-posta veya posta ile başvurmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

KLİMİK Derneği
İHKMEYK Yürütme Kurulu