Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı’nın Kuduz Aşılaması ile İlgili Genelgesi Hakkında KLİMİK Derneği Görüşü


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Sağlık Bakanlığı’nın Kuduz Aşılaması ile ilgili genelgesi hakkında aşağıda yer alan görüşümüzü bakanlık yetkilileri ile yazılı olarak paylaştık, süreci takip ediyoruz.

Kuduz Aşılaması Genelgesi Hakkında KLİMİK Derneği Görüşü

Kuduz riskli yaralanmalarda hastalar acil birimlerine başvurmaktadır. Bu hastalarda acil olarak yara bakımı, temizliği uygulanması ve riskli temas sonrasında en kısa sürede aşı ve gerekli ise immunglobulin uygulanması gerekmektedir (bkz. Sağlık Bakanlığı Kuduz Profilaksi Rehberi).

Acil birimlerde düzenli olarak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları bulunmamaktadır. Bu tür hastaların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları tarafından görülüp sürecin yönetilmesi konsültasyon ile mümkün olacaktır. Bu durum, iş yoğunluğu dikkate alındığında önemli gecikmelere neden olabilecek bir uygulamadır. Mesai saatleri dışında gecikme daha da önemli bir sorun oluşturacaktır.

Son genelge bu nedenle uygulamada birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Kuduz yönünden değerlendirme ilk girişim ve aşılamanın acil birimdeki hekim tarafından düzenlenmesi ve sonrasında ileri değerlendirme için gerekirse İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji poliklinik/servislerine yönlendirilmesi daha uygun olacaktır.”

Selam ve saygılarımızla.