Şifremi Unuttum

Antimikrobiyal İlaçların Farmakokinetik/Farmakodinamik Özellikleri: Farmakoloji Dersinde Anlatılmayanlar Teorik Kursu 24 Eylül 2022’de Ankara’da Yapılıyor

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu (KLİMİK-ADÇG) olarak 24 Eylül 2022 tarihinde ‘’Antimikrobiyal İlaçların Farmakokinetik / Farmakodinamik Özellikleri: Farmakoloji Dersinde Anlatılmayanlar ‘’ başlıklı hibrit kurs düzenliyoruz.

Son zamanlarda kişilerin öngörülen yanıt, hastalık riskine göre tıbbi karar, uygulama ya da tedavilerin hasta birey temelli uyarlandığı tıp modellerinden bahsedilmektedir. Günlük pratiğimizde eskisi gibi antibiyotiklere yanıt alamadığımız ya da yan etkileri daha çok gördüğümüz zamanlara sıkça rastlamaktayız. Bunun altında mikroorganizmaların antimikrobiyallere direnç geliştirmesi yanında, hastanın kilosu, yaşı, diyaliz hastası olması, kullandığı diğer ilaçlar, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) gibi bazı uygulamaların da etkisi olduğu açık.

Kursumuzda, antibiyotiğin vücudumuzdaki yolculuğu, doku konsantrasyonu ve bunu etkileyen durumlarla hasta başı antibiyotik uygulamalarını hastanın özelliklerine göre ayarlamayı, farmakolojiyi kitaplardan günlük pratiğimize yansıtmayı planlıyoruz.

24 Eylül 2022 tarihinde sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımızla.

Kurs Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Emel YILMAZ

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız