Şifremi Unuttum

Solid Organ Nakil Alıcılarında Aşılama ile İlgili Sık Sorulan Sorular

23 Haziran 2022

Solid organ nakil (SON) alıcıları, yaşam boyu immünosupresyona bağlı olarak infeksiyöz komplikasyonlar açısından ciddi risk altındadır. İnfluenza, kızamık, kabakulak, suçiçeği, pnömokok, meningokok, insan papilloma virusu, rotavirus, Haemophilus influenzae, herpes zoster, boğmaca, hepatit A ve hepatit B gibi aşıyla önlenebilir infeksiyonların greft hasarı, morbidite, mortalite ve hastane yatış maliyetlerinin artmasına neden olduğu çok net bilinmesine rağmen maalesef hala SON alıcılarının ciddi bir kısmında gerek nakil öncesi gerekse nakil sonrası aşılama oranları yetersizdir. Bununla birlikte son zamanlarda genel popülasyonda artan aşı reddi ile birlikte bazı aşı ile korunulan infeksiyonlara karşı toplumdaki sürü bağışıklığının azalması da SON alıcılarının bu hastalıklarla erişkin yaşta karşılaşma ihtimalini arttırmıştır.

Bu nedenle organ alıcıları için hayati öneme haiz bu konunun infeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından bilinmesi ve öncelenmesi çok önemlidir. KLİMİK Derneği Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu (NİÇG) tarafından hazırlanan sık sorulan sorularda günlük pratiği kolaylaştıracak bilgiler vermek hedeflenmiştir.

Solid Organ Nakil Alıcılarında Aşılama ile İlgili Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız