Şifremi Unuttum

Birleşik Krallık’ta Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Akut Hepatitte Artış

12 Nisan 2022

ECDC, Birleşik Krallık’ta son birkaç hafta içinde çocuklarda akut hepatit vakalarında bir artış olduğu konusunda bilgilendirilmiştir; çocuk klinisyenleri arasında farkındalığı artırmak ve diğer ülkelerde benzer vakaların olup olmadığını belirlemek için bu bilgiyi uluslararası olarak paylaşmaktadır.

Tanımlanan vakalardaki klinik sendrom, 16 yaşına kadar olan çocuklarda belirgin bir şekilde yüksek transaminazlarla, sıklıkla sarılıkla kendini gösteren, bazen belirgin olarak kusmayla birlikte gastrointestinal semptomların eşlik ettiği şiddetli akut hepatittir.

Serum transaminazı >500 IU/L olan ve hepatit A ila E’nin hariç tutulduğu, 16 yaşına kadar çocuklarda tespit edilen akut hepatit vakalarının klinisyenler tarafından Ulusal Halk Sağlığı Enstitülerine bildirilmesi önerilmektedir. AB/AEA Üye Devletleri, incelemeyi kolaylaştırmak için bu tür şüpheli vakalarla ilgili bilgileri ECDC EpiPulse platformunda paylaşabilirler.

İngiltere’de incelenen yaklaşık 60 vaka bulunmakta ve vakaların çoğu 2-5 yaş arasındaki çocuklar arasındadır. Bazı vakalar akut karaciğer yetmezliğine ilerlemiş ve çocuk karaciğeri konusunda uzman birimlere transfer edilmeleri gerekmiştir. Az sayıda çocuğa karaciğer nakli yapılmıştır.

İskoçya’da, hastaneye yatırılması gereken 10 vaka 1-5 yaş arası çocuklardan oluşmakta ve halen araştırılmaktadır. İskoçya’daki vakaların çoğu Mart 2022’den itibaren ortaya çıkmıştır.

Galler’de şu anda araştırılmakta olan bilinen bir vaka bulunmamakla birlikte, 2022’nin başlarından itibaren benzer klinik tabloya sahip olan çok az sayıda vaka tespit edilmiştir.

Kuzey İrlanda’dan henüz doğrulanmış bir vaka bildirilmemiştir.

Haber İçin Tıklayınız