Şifremi Unuttum

Yeni SUT Listesi ve Moleküler Testlerin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Konusunda KLİMİK Derneği Görüşü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA,

8 Şubat 2022’de Ek: SUT 2B Hizmet Başı İşlem Listesi’nde yer alan mikrobiyolojik ve immünolojik analizler güncellenmiş ve 16 Şubat 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.  Bu düzenlemeler günümüzde hastalara gerekli sağlık hizmetinin, bilimsel ve kaliteli olarak verilebilmesi için gerekli moleküler testlerin uygulanmasını imkansız hale getirerek hastalarımızı mağdur etmektedir:

Bu konudaki temel sorunlar aşağıda belirlenmiştir:

  1. Bu listede, Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kullanılan sendromik moleküler testler (menenjit paneli, solunum yolu paneli, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar paneli, gastrointestinal sistem infeksiyonlar paneli…) gibi birden fazla parametrenin çalışıldığı testlerde kullanılan SUT KODLARI (908726 PCR Multiplex, 908730 Real time PCR 11 ve üzeri reaksiyon, 908731 Revers Transcriptase-PCR, 908732 Revers Transcriptase PCR Multiplex) kaldırılmıştır. Bu testlere yönelik yeni kodlar eklenmemiş, Genetik Moleküler Testler Başlığı altında yer alan kodlar ise insan genomu ve genleri ile eşleştirilmiştir. Bu nedenle bu testlerin hastanelerde temin edilerek faturalandırılarak çalışılması mümkün olamamaktadır. Halbuki son dönemde genital infeksiyonların tanısı, bakteriyel menenjitlerde antibiyotik kullanımı varlığında etkenin tayini, solunum yolu infeksiyonlarının etyolojik tanısı konusunda bu testlerin kullanılması rutin olarak önerilmektedir. Ayrıca bu testler antibiyotik yönetim sistemlerine entegre edildiğinde antibiyotik kullanımı ve direnç önlenmesi konusunda da faydalı sonuçlar vermektedir.  Bu nedenle viroloji ve mikrobiyoloji alanı için bu testlerin uygulanmasını sağlayabilecek yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.
  2. HIV hastaları başta olmak üzere antiviral direnç saptanması rutin hasta yönetiminin en önemli şartlarından birisidir. Yeni düzenlemede daha önce kullanılan SUT kodları kaldırılmıştır. Yeni SUT 2B Hizmet Başı İşlem Listesi’nde Sanger dizileme testleri için; G100370 Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 1 reaksiyon (142,82 puan) ve G100380 Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 2-5 reaksiyon (367,28 puan) kodları mevcut olsa da bu kodlar maliyetleri karşılamadığından ve Real Time PCR testlerinde olduğu gibi faturalandırılabilmesi için gen kodları ile eşleştirilmesi gerektiğinden bu testlerin uygulanması Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında durma noktasına gelmiştir. Şimdiden ciddi hasta mağduriyetleri yaşanmaktadır. Bu sorun ivedilikle çözülmez ise çok ciddi boyutta hasta mağduriyeti ve tedavi sorunları yaşanmasına neden olacaktır.
  3. Pandemi döneminde daha da iyi anlaşıldığı gibi viral antijenleri saptamaya yönelik hızlı testlerin kullanılması tanı/tedavi ve infeksiyon kontrolü konularında büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Bu tür hızlı antijen testlerinin de SUT’ta yer almasının sağlık hizmeti kalitesini arttıracağını düşünüyoruz.