Şifremi Unuttum

IV. Uygulamalı Yara Bakım Kursu 27-29 Ocak 2022’de İstanbul’da Yapılıyor

Değerli Meslektaşlarımız,

Tedavileri zor ve uzun süren, multidisipliner bir çalışmayı gerektiren kronik yaralar gerek hastalarda oluşturdukları olumsuz etkiler gerekse sağlık çalışanları ve sağlık sistemine getirdiği yük ile tüm gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar için büyük bir sorundur.  Hastaların teşhis ve tedavi sürecini gerçekleştirmek, oluşabilecek komplikasyonları önlemek/azaltmak, kronik yara bakımı verecek sağlık tesislerinde ilgili klinikler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kronik yara hizmetleri ile ilgili işleyiş çok önemlidir.

Kronik yaranın en sık karşılaşılan nedenleri hepimizin bildiği gibi diyabetik ayak yaraları, bası yaraları,  vasküler yetmezliğe bağlı yaralardır. Ülkemizde diyabetik hasta, ileri yaş ve immün yetmezlikli hasta sayısının artması ile dirençli mikroorganizma ile infekte hasta sayısı da artmaktadır. Bu hastaların önemli bölümü İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına yönlendirilerek gerek ayaktan gerekse yatarak tedavi edilmektedir. Diyabetik hastalarda gelişen ayak yaraları/ infeksiyonları zamanında ve doğru tedaviye ulaşmadıklarında ampütasyon ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenlerle, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları bu hastaların ampütasyondan korunması için çaba göstermelidir. Bu sorumluluğun bilinciyle Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği bünyesinde “Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)” oluşturulmuştur. Çalışma grubumuz konu ile ilişkili uzmanlık alanlarının destekleri ile bu güne kadar altı kez  “Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu”  ve üç kez “Uygulamalı Yara Bakım Kursu” düzenlenmiştir. Aynı zamanda ülkemizde bir ilk olan Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporu  ilgili tüm uzmanlık dallarının katkısı ile 2015 yılında yine çalışma grubumuz tarafından hazırlanmıştır

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma grubumuz daha önceki yıllarda başarı ile gerçekleştirdiği ve gelenekselleşmeye başlayan bir eğitim olarak karşımıza çıkan “Kronik Yara-Diyabetik Ayak Uygulamalı Yara Bakım Kursları’nın dördüncüsünü 27-29 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde “Cerrahpaşa Kronik Yara -Diyabetik Ayak Kurulu” iş birliği ile düzenleyecektir. Bu kurs ile gerek uzmanlık alanımızda çalışan meslektaşlarımız gerekse konuyla ilgili sağlık çalışanlarının yara tedavisine ilgilerinin artmasını hedeflemekteyiz. Kursumuzda kronik yara etiyolojisi, hasta izlemi, yaranın aşamalarına göre tıbbi/cerrahi tedavi yaklaşımı, pansuman/yara bakım ürünlerinin kullanımı teorik/pratik olarak anlatılacak ve COVID-19 salgın koşullarının elverdiği ölçüde birebir hasta başında uygulamalı olarak ve/veya videolar- maketler eşliğinde görselleştirilerek tartışılacaktır. Tartışmalı oturumlar ile kursiyerler, alanında uzman ve deneyimli meslektaşları ile olgularını tartışma imkanı bulacaklardır.

Kronik yara ve tedavisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız 

Klimik Derneği DAİÇG Yürütme Kurulu Adına

Kurs Başkanları

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu                          Prof. Dr. Ayten Kadanalı                       Prof. Dr. Oğuz Çetinkale