Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021’de İstanbul’da Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Divan Başkanlığını Prof. Dr. Bilgehan Aygen’in yürüttüğü Genel Kurul’da yeni dönem Yönetim, Denetim, Etik ve Onur Kurulları seçimle belirlendi.

Seçim sonuçlarına göre yeni Yönetim Kurulu Doç. Dr. Mehtap Aydın, Prof. Dr. Gökhan Aygün, Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Aysel Kocagül-Çelikbaş, Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Prof. Dr. Önder Ergönül, Prof. Dr. Selda Sayın-Kutlu, Doç. Dr. Nesrin Türker ve Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz’dan oluştu.

18. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 11 Eylül 2021’de gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi. Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz başkan, Prof. Dr. Gökhan Aygün genel sekreter ve Doç. Dr. Mehtap Aydın sayman olarak görevlendirildiler.

Denetim Kurulu üyeliklerine Uzm. Dr. Servet Alan, Doç. Dr. Asuman İnan, Uzm. Dr. Nur Benzonana; Onur Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ayşe Willke, Prof. Dr. Ayşe Yüce, Prof. Dr. Fatma Ulutan, Prof. Dr. Firdevs Aktaş, Prof. Dr. Osman Şadi Yenen; Etik Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Prof. Dr. Necla Tülek, Prof. Dr. Halis Akalın, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Taner Yıldırmak seçildiler.