Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı Yarın Başlıyor

5 Temmuz 2021

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

Son 18 aydır Dünyayı esir almış olan COVID-19 pandemisi bulaşıcı hastalıkların yıkıcı etkilerini neredeyse unutmuş olan insanoğluna önemli dersler vermeye devam ediyor. Bu derslerden belki de en önemlisi salgın hastalıkların hayatın her alanında ciddi sonuçlara yol açmasıdır. COVID-19 pandemisinde çok yakından şahit olduğumuz üzere pandemiler sadece tıbbi sorunlar yaratmakla kalmazlar, toplumda sosyal, ekonomik, siyasal, psikolojik pek çok sorunu da beraberinde getirirler. Bu nedenle de olaya sadece tıbbi bakış açısıyla yaklaşmak, örneğin hastalığın tanısı ve tedavisiyle, korunma yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmak çok gerekli ve faydalı olmakla birlikte asla yeterli olamaz. Pandemiyle mücadele sadece hastalıkla mücadele değildir. Yanlış bilgilerle, önyargılarla, ekonomik etkileriyle, sosyal hayatın her noktasında yarattığı sonuçlarla, psikolojik etkileriyle mücadele etmektir. Bu nedenle de toplumda yönetici konumunda olan kişi ve kurumların öncülüğünde tüm toplum kesimlerinin katılımının, desteğinin sağlandığı bütüncül bir yaklaşım ile pandeminin yıkıcı sonuçları engellenebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenmekte olan Dünya Pandemi Konferansı bu yaklaşıma güzel bir örnek oluşturmaktadır. Konferans, ülkemizde salgının yönetilmesi konusunda gerekli bilgi birikimine katkı sunmakla kalmayıp tüm toplum kesimlerinin bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunun da bir kanıtı olacaktır. Bu konferansın ülkemizde COVID-19 salgını ile mücadeleye önemli faydalar sağlayacağını, gelecekte çıkabilecek salgınlarla da nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair örnek oluşturacağını düşünüyoruz.

Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Konferansı düzenleyen ve katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.Türkiye ve Dünyadan konunun uzmanlarının katılacağı online konferansı izmirwpc.org adresinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu