Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

COVID-19 Tedavi Rehberi Hazırlama Ekibi İçin Üyelerimize Çağrı

15 Haziran 2021

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Dernek olarak COVID-19 hastalığının yönetiminde ihtiyaç duyulan bilimsel bilgileri sizlerle ve sağlık ortamıyla paylaşmak üzere pandeminin başından itibaren haftalık çevrim içi toplantılar düzenledik, tartışmalı başlıklarda güncel bilimsel verilere dayanan açıklamalar yaptık ve son olarak 21. kongremizde çeşitli yönleriyle COVID-19 konusunu ele aldık. Hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgili olanakların, seçeneklerin çok sınırlı olduğu bir dönemden geçtik ancak önümüzdeki aylarda sayısı daha da artması beklenen seçeneklerin gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Buradan hareketle Dernek olarak öncelikle hastalığın tedavisi konusunda bugüne kadar yayımlanmış tüm bilimsel verileri değerlendiren ve ülkemiz koşullarını da gözeten öneriler getirmemizin yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz.

Bunun için sizlerin katılımıyla kısa sürede çok çalışarak rehber hazırlayacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. COVID-19 Tedavi Rehberi’ni hazırlayan ekipte yer almak üzere; kısa sürede geniş zaman ayırabilecek, mevcut verileri hızla okuyup yorumlayacak düzeyde İngilizce ve temel epidemiyoloji bilgisine sahip, bu amaçla kullanacağımız bilgisayar programını (GRADE-PRO) kullanacak kadar bilgisayar yazılımlarına aşina ve çalışmaya istekli üyelerimizin bize başvurmalarını istiyoruz. Bilgisayar yazılımı 25 kişinin kullanımına izin verdiği için başvurular içerisinden seçebileceğimiz kişiler ne yazık ki sınırlı olacaktır.

Keyifli ve öğretici olacağını düşündüğümüz rehber hazırlama sürecine katılmak isteyen üyelerimizden kısa özgeçmişleri ile birlikte bu ekipte neden yer almak istediklerini belirten bir mektubu 20 Haziran 2021’e kadar klimik@klimik.org.tr adresine göndermelerini istiyoruz. Bu rehber hazırlama sürecinin gelecekte alanımızın önemli konularında hazırlayacağımız uzlaşı raporu ve rehberler için bir başlangıç olacağını düşünüyor, hepinize bilimle sağlıkla mutlu günler diliyoruz.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu