Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği 35 Yaşında!


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Değerli üyelerimiz, COVID-19 Pandemisi devam ederken 1986 yılında kurulan derneğimizin 35. yaşını kutluyoruz. Pandemi koşulları hepimiz için zorlu bir sınav niteliğinde ve bu sınavdan KLİMİK Derneği olarak başarıyla çıkmak için sizlerin de katkılarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yaş dönümleri geçmişin muhasebesi ve geleceğin kurgulanması için çok değerlidir. Klimik Derneği 30. yılında ilan ettiği ilkelerle (Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık, Bilimsellik, Liyakat ve Yeterlilik, Etik İlkelere Bağlılık ve Bağımsızlık) geçtiğimiz beş yılda çok önemli çalışmalar yapmış, kurumsallığını ileriye taşımıştır. Şimdi bu ilkelere ek olarak önümüzdeki 5 yılda Derneğimizin çalışmalarına yön vermek üzere yeni ilkeler ve dayanak noktaları belirlemenin zamanıdır. Pandeminin de sağladığı derinlemesine gözlem ve bakış sayesinde bu ilke ve dayanak noktalarını hep beraber belirlemek istiyoruz.

Bu amaçla isteyen tüm üyelerimizden KLİMİK Derneği ve uzmanlık alanımız hakkında düşüncelerini paylaşmalarını istiyoruz. Alanımıza ilişkin görüşlerinizi, dernekten beklentilerinizi, zayıf yönlerimizi, güçlü yönlerimizi, riskleri ve fırsatları dile getiren veya sadece derneğin hayatınızdaki yerini ifade eden 500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmış mektuplarınızı 1 Mayıs 2021 tarihine kadar klimik@klimik.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Sizlerin görüşü derneğimizin çalışmalarına ışık tutacaktır. Ayrıca yazılarınızdan oluşan bir derlemeyi yayımlayarak ülkemiz bilim ortamına da duyurmak istiyoruz. Pandemiden alınacak derslerle geleceği birlikte kuralım. Gelin toplumda bilimin sahiplenilmesine, bilginin hakim olmasına bir tuğla da siz koyun! Bilimle ve sağlıkla geleceğe bakalım.

Selam ve Saygılarımızla.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu