Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

2020 İnfluenza Aşısı Hakkında


22 Ekim 2020

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte önümüzdeki aylar içerisinde kuzey yarımkürede yer alan ülkelerde COVID-19 olgu sayılarında ciddi artışlar olması beklenmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde son haftalarda bu artışın başladığına dair bulgular izlenmektedir.

Kalabalık ve iyi havalandırılmamış ortamlarda uzun zaman geçirilmesi nedeniyle, kış mevsimiyle birlikte sadece COVID-19’un değil tüm solunum infeksiyonlarının artması beklenmektedir. Bu infeksiyonların başında influenza (grip) gelmektedir. Belli risk gruplarında ağır seyretmesi, ölümlere neden olması ve toplumda hızlı yayılabilmesi nedeniyle influenza, viral solunum yolu infeksiyonları arasında öne çıkmaktadır. Derneğimizin geçen yıllarda yapmış olduğu çeşitli bilgilendirme toplantı ve açıklamalarında hep vurgulandığı gibi influenzadan korunmada aşı en etkili yoldur.

KLİMİK Derneği olarak, bu yıl grip aşısının ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyiz. Her ne kadar COVID-19’dan korunmak için alınan kişisel ve toplumsal önlemlerin influenza virusunun bulaşmasını da engelleyeceği ve bu kış grip hastalığının önceki yıllardakinden daha az görüleceğine dair bilimsel öngörüler bulunsa da, ortaya çıkacak daha önceki yıllara kıyasla az sayıdaki grip vakalarının sağlık sistemindeki COVID-19 yüküne eklenerek sağlık sistemi kapasitesini zorlama riski ve ayrıca grip olan kişilerin COVID-19’a yakalanmaları durumunda (veya tersi durumda) daha ağır hastalık geçirme riski nedeniyle aşağıdaki tabloda belirtilen risk gruplarının gribe karşı aşılanması önemlidir.

Öte yandan artan talep nedeniyle tüm dünyada grip aşısı eksikliği yaşandığı da bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Grip hastalığında, COVID-19’dan farklı olarak, erken dönemde (ilk 48 saat) başlandığında çok etkili olan antiviral ilaçlar (nöraminidaz inhibitörleri) bulunmaktadır. Ülkemizde bu ilaçların temini ile ilgili bir sorun söz konusu değildir.

Bu koşullarda; tüm risk gruplarına aşı temini için çalışılmalı, temin edilen aşılar en riskli gruplardan başlanarak daha az riskli gruplara uygulanacak şekilde bir planlama yapılmalıdır. Risk grubunda yer alıp henüz grip aşısı yapılmamış kişiler grip hastalığı açısından yakın takip edilmeli ve hastalık durumunda geç kalınmadan gribe yönelik antiviral tedavi başlanmalıdır. Aşı temininde yaşanan güçlük, risk grubundaki kişilerin yakın takibi ve erken dönemde antiviral tedavi başlanarak telafi edilmeye çalışılmalıdır.