Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya Açılan Soruşturma Hakkında


19 Temmuz 2020

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında, bir internet haber sitesine yaptığı açıklamaları nedeniyle “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirme” iddiası ile soruşturma açılmıştır.  Halk sağlığı uzmanları, tüm dünyada çok ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş COVID-19 pandemisinin yönetiminde ve kontrolünde kritik bir role sahiptir, dolayısıyla salgın konusundaki bilimsel görüşlerini her platformda paylaşmaları toplum sağlığı açısından hem gerekli hem de yararlıdır.  Bu nedenle Klimik Derneği olarak, bir halk sağlığı hocası olan Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında açılan soruşturmadan kaygı duyuyor, yapılan bu hatadan en kısa süre içinde geri dönülmesini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehtap AYDIN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Genel Sekreter