Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

COVID-19: Güncel Durum Web Konferansı 5 Mayıs 2020’de Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

5 Mayıs 2020 Salı günü, 21.00-22.30 saatleri arasında “COVID-19: Güncel Durum” konulu Web konferansı yapılacaktır.

  • İnfeksiyon Hekimi Gözünden COVID-19 Hastalarına Yaklaşım
    Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
    Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Yoğun Bakım Hekimi Gözünden COVID-19 Hastalarının Tedavi Yönetimleri Nasıl Olmalıdır?
    Prof. Dr. Nahit ÇAKAR
    Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Web konferansa katılmak için gerekli çevrimiçi bağlantı adresi üyelerimize 5 Mayıs 2020 tarihli Klimik Bülteni‘nde e-postayla iletilecektir.

Üyelerimiz, ihtiyaç halinde webkonferans@klimik.org.tr adresinden e-posta ile destek alabilirler.

Selam ve Saygılarımızla.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu

 

Astellas’ın koşulsuz desteğiyle…KATILIM İÇİN BAŞVURU FORMU:

Adı Soyadı:

Görevi/Unvan:
Son yıl asistan/araştırma görevlisiEğitim GörevlisiBaşasistanUzmanÖğretim GörevlisiYardımcı DoçentDoçentProfesörDiğer

E-posta:

GSM: