Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Tüberküloz Aşısının İntravenöz Uygulaması Maymunlarda Etkili Bulundu


1 Ocak 2020

Nature Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar maymunlarda tüberküloz (TB) aşısını test ettiler ve intravenöz injeksiyonun aşının intradermal uygulamasından daha güçlü koruyucu etkiye sahip olduğunu buldular.

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) aşısı, insanlarda pulmoner tüberküloza karşı değişen oranlarda koruyuculuğu olan tek aşıdır ve standart olarak deriye injekte edilir. İntravenöz BCG uygulamasının, aerosol veya intradermal uygulama ile karşılaştırıldığında, maymunlarda kan, dalak, bronkoalveoler lavaj ve akciğer lenf düğümlerinde daha büyük antijen yanıtı ürettiği bulundu. Çalışmanın yazarları, intravenöz TB aşısının etkinliğini gelecekte insanlarda test etmeyi umuyorlar.

Haber İçin Tıklayınız