Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

1 Aralık 2019: Dünya AIDS Günü


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

1 Aralık 2019 Dünya AIDS Günü

HIV/AIDS ilk tanımlandığı 1980’li yıllardan günümüze, din, dil, ırk, cinsiyet ve ülke ayrımı yapmadan hızla yayılmakta ve ülke ekonomilerine büyük yük getirmektedir. Henüz etkili aşısı olmayan HIV/AIDS ile en etkili mücadele yolu, bu virusun bulaşma yollarını bilerek etkin bir biçimde korunmaktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018 yılında 770 000 kişi HIV/AIDS nedeniyle yaşamını yitirmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 37.9 milyon HIV ile yaşayan insan olduğu, yetişkinlerin %62’sinin, çocukların ise %54’ünün yaşam boyu antiretroviral tedavi (ART) aldığı bildirilmektedir. 2000 ve 2018 yılları arasında, yeni HIV enfeksiyonları %37, HIV’e bağlı ölümler %45 azalırken, ART sayesinde 13.6 milyon hayat kurtarılmıştır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de HIV/AIDS’in yayılımının sınırlandırılması, hatta durdurulması, öncelikle toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda farkındalığının artırılmasıyla mümkün olacaktır. HIV/AIDS konusunda toplum farkındalığını artırmak üzere, 1 Aralık günü 1988 yılından beri Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. Küresel sağlık kampanyası olan Dünya AIDS Günü’nün 31. yılında Dünya Sağlık Örgütü “Topluluklar Fark Yaratır” sloganını kullanarak etkinlikler yapacaktır. Hastalığın tanınması ve erken tanı konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu önlemlerin alınması için 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nün uyarıcı işlevi olmasını dileriz.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehtap AYDIN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Genel Sekreter