Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Antibiyotiğe Dirençli Bakterilerin Dünya Genelindeki Artışı Aşırı Et Tüketimi ile İlişkilendirildi

19 Eylül 2019

Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, aşırı et tüketiminin doğrudan sonucu olarak, dünya genelinde çiftliklerin antibiyotiklere dirençli bakterilerin türeme merkezleri olduğu ve bunun insan sağlığı açısından felaket sonuçlar doğurabileceği bulundu.

Araştırmacılar 2000 ve 2018 yılları arasında, düşük ve orta gelirli ülkelerde besi hayvanlarındaki antimikrobiyal direnç oranlarının dünya genelindeki eğilimlerini haritaladı. Çalışmada, gıda için yetiştirilen hayvanlarda % 50’den daha yüksek direnç gösteren (P50) antimikrobiyal bileşiklerin oranının 2000 ve 2018 yılları arasında artış gösterdiği bulundu. Çalışmaya katılan gelişmekte olan ülkeler arasında, P50 tavuklarda %15’ten %41’e, domuzlarda %13’ten %34’e yükselirken, sığırlarda %12 ila %23 arasında kaydedilmiştir. En yüksek direnç oranları, tetrasiklinler, sülfonamitler ve penisilinler dahil olmak üzere gıda üretiminde yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerde tanımlanmıştır.

Haber İçin Tıklayınız

Makale İçin Tıklayınız