Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Güncellemesi ile Kronik Viral Hepatit Tedavisi Konusunda Yapılan Değişiklikler

04.09.2019 Tarihinde Yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Güncellemesi ile Kronik Viral Hepatit Tedavisi Konusunda Yapılan Değişiklikler

MADDE 20- Aynı Tebliğin 4.2.13.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Kronik steroid kullanımı olan veya travma ilişkili olmayan kemik kırığı öyküsü veya osteoporozu olan hastalar veya”

MADDE 21- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2.A.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “haftadır.” ibareleri “hafta ya da (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 8 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. Birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt maddelerinde yer alan “haftadır.” ibareleri “hafta ya da (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.
  3. Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genotip 4 hastalarda tedavi;

  1. a) Nonsirotik hastalarda (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Ribavirin ile toplam tedavi süresi 12 hafta ya da (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 8 haftadır.
  2. b) Sirotik (Child-Pugh A) hastalarda (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Ribavirin ile toplam tedavi süresi 12 hafta ya da (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.
  3. c) Sirotik (Child-Pugh B veya Child-Pugh C) hastalarda (Sofosbuvir+Ledipasvir)+Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2.A.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. a)  Üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “haftadır.” ibareleri “hafta ya da NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 8 hafta, NS5A inhibitörü deneyimli olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 16 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. b) Üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt maddelerinde yer alan “haftadır.” ibareleri “hafta ya da NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 12 hafta, NS5A inhibitörü deneyimli olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 16 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.
  3. c) Altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “haftadır.” ibaresi “hafta ya da NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 8 hafta, NS5A inhibitörü deneyimli olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 16 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “haftadır.” ibaresi “hafta ya da NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 12 hafta, NS5A inhibitörü deneyimli olan hastalar için (Glekaprevir+Pibrentasvir) ile tedavi süresi toplam 16 haftadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu güncelleme ile KHB hastalarında daha önceden TAF kullanımı için gereken kemik mineral dansitesini etkileyen ilaçlarla ilgili koşul “Kronik steroid veya kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı olan veya travma ilişkili olmayan kemik kırığı öyküsü veya osteoporozu olan hastalar” şeklinde iken güncel uygulamada “Kronik steroid kullanımı olan veya travma ilişkili olmayan kemik kırığı öyküsü veya osteoporozu olan hastalar” şeklinde sınırlandırılmıştır.

KHC tedavisinde ise yayınlanan güncel SUT ile;

1) HCV genotip 1b ile infekte nonsirotik hastalarda (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Dasabuvir toplam 12 hafta tedavisine ek olarak 8 hafta Glekaprevir + Pibrentasvir tedavisi de geri ödemeye girmiştir.  

2) HCV genotip 1a ve ab ile infekte sirotik (Child A, B ve C) hastalarda, 24 hafta SOF/LDV + RBV ve 12 hafta SOF/LDV tedavilerine ek olarak 12 hafta Glekaprevir + Pibrentasvir tedavisi de geri ödemeye girmiştir. 

3) HCV genotip 4 ile infekte nonsirotik ve sirotik Child A hastalarda 12 haftalık (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+ Ribavirin tedavisine ek olarak 8 hafta Glekaprevir + Pibrentasvir tedavisi; sirotik Chil B ve C hastalarda ise 24 hafta SOF/LDV + RBV ve 12 hafta SOF/LDV tedavilerine ek olarak 12 hafta Glekaprevir + Pibrentasvir tedavisi de geri ödemeye girmiştir. 

4) Tedavi deneyimli HCV genotip 1 ve 4 ile infekte hastalarda, daha önceki SUT ile geri ödemede olan tedavilere ek olarak nonsirotik hastalarda NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için 8 hafta Glekaprevir+Pibrentasvir, NS5A inhibitörü deneyimli iseler 16 hafta Glekaprevir+Pibrentasvir tedavisi de geri ödemeye girmiştir. 

5) Tedavi deneyimli HCV genotip 1 ve 4 ile infekte hastalarda, daha önceki SUT ile geri ödemede olan tedavilere ek olarak sirotik hastalarda NS5A inhibitörü naiv olan hastalar için 12 hafta Glekaprevir+Pibrentasvir, NS5A inhibitörü deneyimli iseler 16 hafta Glekaprevir+Pibrentasvir tedavisi de geri ödemeye girmiştir.