Şifremi Unuttum

Araştırmanın Doğruluğu: Yazarlık Sorumluluk İster

Araştırmanın Doğruluğu: Yazarlık Sorumluluk İster

13 Temmuz 2019

Son zamanlarda yayınlanan belgeler, seçkin İngiliz bilim insanı, David Latchman’ın Londra UCL (University College London) Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ndeki laboratuvarında yürütülen araştırmalarda yıllardır yapılan suistimallerin boyutunu ortaya koyuyor.

1990 ve 2013 yılları arasında Latchman’ın ekibi tarafından yayınlanan makalelerle ilgili üç farklı suistimal iddasına istinaden, UCL iki resmi soruşturma başlattı. Bilgi Özgürlüğü yasasına dayanarak yapılan taleplerden sonra, UCL sonunda, 1 Temmuz’da soruşturma raporlarını yayınladı.

Raporlar, ilk soruşturmada 32 makaleden yedisinde, ikinci soruşturmada yedi makaleden üçünde araştırma suistimallerine ait kanıtların nasıl teşhis edildiğini ayrıntılı olarak açıklıyor. Raporlarda, ikisi araştırma suistimali teşkil eden üç problem kategorisi tanımlanmaktadır: protein immünoblot (western blot) ve mikrografi imajlarının kasıtlı olarak manipüle edilmesinin yanısıra sonraki yayınlarda farklı veri olarak yeniden kullanılması ve hem aynı imajda hem de farklı imajlar arasında mikrograf bölümlerinin çoğaltılması veya klonlanması. Bugüne kadar altı makale geri çekildi, ikisinde düzeltmeler istendi.

Latchman, laboratuvarı 1992’den 2002’ye kadar yönetti, ancak 2003 yılında Londra Üniversitesi’ne bağlı Birkbeck Koleji’nin başına atandıktan sonra araştırma grubuyla aktif iletişimi giderek azaldı. Soruşturmalar, Latchman’ın laboratuvarında imajların manipüle edildiğinden habersiz olduğunu ortaya koydu. Ancak yapılan araştırmanın detaylarına ve onun raporuna karşı dikkatsizliğinin yanında adının makalelerde kullanılmasına izin vermesi suistimali kolaylaştırdı ve dikkatsizliği arttırdı. İki ayrı disiplin süreci, Latchman’ın işten çıkarılması için yeterli gerekçe olmadığı sonucuna vardı. Araştırmada süpervizörlük  görevi durduruldu.

Latchman vakası iyi bir ders niteliğindedir. Yazarlık, yazarların muazzam güven kazandıkları değerli bir emtiadır. Ancak bu güven büyük sorumluluk getirir ve isimlerini taşıyan herhangi bir çalışmanın doğruluğundan kesinlikle tatmin olmak her yazarın görevidir. Karmaşık sorumlulukları olan ve araştırma için sınırlı zamanı olan araştırma liderleri, büyük ölçüde bağımsız olarak yürütülen çalışmalarda kendilerinin yazar olarak yer almaya devam etmesinin uygun olup olmadığını düşünmelidir.

Haber İçin [Tıklayınız].