Şifremi Unuttum

Türkiye’deki Hepatit Vakaları Masaya Yatırıldı

Türkiye’deki Hepatit Vakaları Masaya Yatırıldı

15 Haziran 2019

Hepatit, hepatit viruslarının neden olduğu, karaciğeri hedef alan bir infeksiyon hastalığı. Kronik hastalığa yol açan hepatit virusları kan ve diğer vücut sıvıları ile bulaşıyor. Hepatit virusu taşıyan kişi ile aynı tıraş bıçağı, tırnak makası gibi özel eşyalarının paylaşılması, steril olmayan şartlarda cerrahi işlem ya da dövme yapılması sonucunda veya doğum esnasında anneden bebeğe hastalık bulaşabiliyor. Hastalık karaciğerde ilerleyici iltihabın oluşması ile siroz ve karaciğer kanserine neden olabiliyor. Türkiye’de Hepatit B taşıyıcılığı yüzde 2 -7 oranında görülürken, Hepatit C oranının ise yüzde 1 civarında olduğu kaydediliyor. Karaciğer nakli olan hastaların yaklaşık  yüzde 60’ında nakil nedeni hepatit B veya hepatit C. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Viral Hepatit Çalışma Grubu tarafından 11’ncisi düzenlenen Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu’nda hepatit B ve hepatit C ile ilgili başlıklar ele alındı.

Klimik Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 250 milyon kişi Hepatit B, 70 milyon kişinin de Hepatit C virusu ile enfekte olduğunu kaydetti. Azap, “Ancak hasta olduğunu bilenlerin oranı çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü, Hepatit C virusu için ancak hastaların yüzde 20’sinin virusu taşıdığının farkında olduğunu bildiriyor. Dolayısı ile tedavi edilebilen hasta oranı da tüm hastaların  yüzde 10’unu bile bulmuyor” dedi.

TÜRKİYE’DE 3 KİŞİDEN BİRİ HEPATİT B İLE KARŞILAŞMIŞ

Türkiye’de hepatit B ile karşılaşma oranının yüzde 35’lerin üzerinde olduğunu ifade eden Azap, “Bu ise toplumda nerdeyse her 3 kişiden birinin hepatit B virusu ile karşılaştığını gösteriyor. Ülkemizde 3 buçuk milyon hepatit B hastası, 750 bin hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Kronik hepatit B hastalığının tedavi edilmemesi durumunda 5 yıl içerisinde yüzde 8-20 siroza dönüşme ihtimali bulunmaktadır. Sirozlu olgularda yılda yüzde 2-5’inde karaciğer kanseri gelişebilir. Hepatit C’de vakaların yaklaşık yüzde 75-85’inde kronikleşmektedir. Bu vakalarda ilerleyen dönemlerde yaklaşık 20 yıl içerisinde yüzde 10-20 oranında karaciğer sirozu ve  buna bağlı  her yıl yüzde1- 5 karaciğer kanseri gelişebilmektedir” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 9 BİN KİŞİ HEPATİT C’DEN KURTULDU

KLİMİK Derneği Viral Hepatit Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ise,  “18 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişiklik ile, son yıllarda dünyada Hepatit C’nin tedavisinde yüzde 90-100 oranında başarı gösteren ilaçların geri ödeme kapsamına alındığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi alan hasta sayısı ile ilgili resmi olarak açıklanan net bir sayı olmamakla beraber, yaklaşık 8-9 bin civarında hastanın tedavi aldığı tahmin edilmektedir. Tedavi verilen hastalarda başarı oranı oldukça yüksek olup dünya literatürü ile uyumlu olarak yüzde 90-100 arasındadır.  KLİMİK Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu olarak yaptığımız bir çalışmada yeni ilaçlarla tedavi edilen toplam 1387 kronik Hepatit C hastasında tedavi sonuçları değerlendirilmiş ve başarı oranı  yüzde 99 olarak bulunmuştur” dedi.

Haber İçin [Tıklayınız]