Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Her Gün 1 Milyondan Fazla Kişiye Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyon Teşhisi Konuluyor

Her Gün 1 Milyondan Fazla Kişiye Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyon Teşhisi Konuluyor

6 Haziran 2019

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan verilere göre, dünya genelinde her gün 1 milyondan fazla kişiye cinsel yolla bulaşan infeksiyon (CYBİ) teşhisi konuluyor. DSÖ’nün yayımladığı rapora göre, 15-49 yaş arası kadın ve erkeklerde görülen en yaygın dört infeksiyon klamidya, belsoğukluğu, sifiliz (frengi) ve trikomonaz. Bu dört infeksiyon için yıllık yeni vaka sayısının 376 milyonu aştığı belirtiliyor.

2016 yılında 15-49 yaş grubunda, 127 milyon kişide klamidya, 87 milyon kişide belsoğukluğu, 6,3 milyon kişide sifiliz ve 156 milyon kişide trikomonaz tespit edildiği ifade ediliyor.

CYBİ’nin yetişkinlerin ve çocukların sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu ve eğer tedavi edilmezse, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklar, kısırlık, ektopik gebelik, ölü doğum ve HIV riskinde artış gibi ciddi ve kronik sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Sadece sifilizin, 2016 yılında, tahminen 200.000 ölü doğum ve yeni doğan ölümüne neden olduğu ve dünya çapında bebek kaybının önde gelen nedenlerinden biri olduğu ifade ediliyor. CYBİ’nin dünya çapında kalıcı ve endemik bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğinin altı çiziliyor.

2012’de yayınlanan son verilerden bu yana, yeni veya mevcut enfeksiyon oranlarında önemli bir düşüş olmamıştır. En son rakamlara göre, dünya genelinde 25 kişiden yaklaşık biri, bazıları aynı anda birden fazla infeksiyona sahip olmakla birlikte, en az bir CYBİ’ye sahiptir.

Raporda, CYBİ’lerin doğru ve tutarlı prezervatif kullanımı ve cinsel sağlık eğitimi de dahil olmak üzere güvenli cinsel uygulamalarla önlenebilir olduğu vurgulanıyor.

Haber İçin [Tıklayınız]