Şifremi Unuttum

1 Aralık 2018: Dünya AIDS Günü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

1 Aralık 2018 Dünya AIDS Günü

HIV/AIDS ilk tanımlandığı 1980’li yıllardan günümüze, din, dil, ırk, cinsiyet ve ülke ayrımı yapmadan hızla yayılmakta ve ülke ekonomilerine büyük yük getirmektedir. Henüz etkili aşısı olmayan HIV/AIDS ile en etkili mücadele yolu, bu virusun bulaşma yollarını bilerek etkin bir biçimde korunmaktır. 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 36.7 milyon HIV ile yaşayan insan olduğu, bunlardan 21.7 milyonunun tedavi aldığı bildirilmektedir. İnfekte olan 35.1 milyon erişkinin 18.2 milyonu kadın, 1.8 milyonu ise 15 yaş altı çocuklardır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2017 yılında 940 000 kişi HIV/AIDS nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de HIV/AIDS’in yayılımının sınırlandırılması, hatta durdurulması, öncelikle toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda farkındalığının artırılmasıyla mümkün olacaktır. HIV/AIDS konusunda toplum farkındalığını artırmak üzere, 1 Aralık günü 1988 yılından beri Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. Küresel sağlık kampanyası olan Dünya AIDS Günü’nün 30. yılında Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği slogan “Durumunu Bil” olarak tanımlanmıştır. Hastalığın tanınması ve erken tanı konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu önlemlerin alınması için bu günün uyarıcı işlevi olmasını dileriz.

 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye