Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Kadroları İçin Sınav İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı’ndan personel alımı ilanı: Başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacak

18 Temmuz 2018

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığın İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir.

İlan edilen kadrolara başvurular 18 Temmuz 2018 günü başlayacak 31 Temmuz 2018 günü saat 18.00’de  mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular yukarıda ilgili belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığın Genel Evraka teslim edilecek/gönderilecektir.

Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınava İlişkin İlan Metnine Ulaşmak İçin [Tıklayınız]

Sınava İlişkin İlan Metnini İndirmek İçin [Tıklayınız]