Şifremi Unuttum

HIV Drug Therapy Glasgow 2018 Kongresi Katılım Desteğine Başvurmak için Son Gün 4 Haziran 2018

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

GlaxoSmithKline (GSK), 28-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Glasgow’da gerçekleşecek “HIV Drug Therapy” kongresine (http://www.hivglasgow.org/3 hekim için koşulsuz katılım desteği sağlayacaktır. İlgilenen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının KLİMİK Derneği’ne başvurusu sonrasında katılımcı hekimler aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG)’nun oluşturduğu jüri tarafından seçilecektir.

HIV Drug Therapy 2018 başvuruları 4 Haziran 2018’e kadar aşağıdaki adrese yapılmalıdır.

  • Klimik Derneği HIVÇG üyesi olan ve HIV-TR Kohort’a katılan hastanelerden birinde çalışan,
  • Kongreye bilimsel olarak ilgi gösteren veya bu kongreye katılmaları durumunda hastalarına fayda sağlayacağını gösterebilen,
  • Üniversitelerde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aktif ve yoğun şekilde HIV/AIDS hasta izlemi yapan ve eğitim veren,
  • Kongreye sunum yapmak için katılacak olan veya kongrede sunulacak orijinal bir araştırmaya veya bilimsel çalışmaya aktif bir şekilde katılmış olan,
  • Kongreyle ilgili bilgi almayı bekleyen sağlık uzmanlarından oluşan daha geniş bir ağın veya çalışma gruplarının bir parçası olmaları nedeniyle kongreden sonra öğrenilen konuları daha geniş kitlelerle paylaşacak konumdaki uzmanların başvuruları beklenmektedir.
  • Aynı kişi üst üste iki yıl aynı destekten yararlanamaz.
  • Katılımcılardan kongre dönüşünde edindikleri deneyimlerini HIVÇG tarafından düzenlenen toplantılardan birinde paylaşmaları istenecektir.
  • Kısa özgeçmiş ve başvuru mektubu aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Başvuru adresi: klimik@klimik.org.tr

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

 

 

TK/TRIM/0027/18