Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bugün 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak “el hijyeni” olarak nitelendirilmektedir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs’ı “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul etmiştir.

Ana sloganı “Yaşam Kurtarın: Elinizi Temizleyin” olan 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü’nde bu yılki “Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde” temasının işlendiği Didier Pittet ve arkadaşlarınca hazırlanmış duyuru birçok uluslararası dergiyle eşzamanlı olarak Klimik Dergisi 2018; 31(1): 2-3’de de yayımlanmıştır [Tıklayınız].

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Prof. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Üye
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye