Şifremi Unuttum

Klimik 2018’de Ödül Kazanan Üyelerimizi Kutlarız!

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

28-31 Mart 2018 tarihlerinde Belek-Antalya’da gerçekleştirilen XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi‘nde ödüle layık görülen tüm üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla.

Klimik 2017 Düzenleme Kurulu

PROF. DR. ENVER TALİ ÇETİN GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Şiran Keske

“The Rapid Diagnosis of Viral Respiratory Tract Infections and its İmpact on Antimicrobial Stewardship Programs”

Şiran Keske, Önder Ergönül, Faik Tutucu, Doruk Karaaslan, Erhan Palaoğlu, Füsun Can

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Betül Sadıç

“Ventilatörle İlişkili Pnömoni Etkeni Olan Bakterilerde Biyofilmin ve Antibiyotiklerin Biyofilm Tabakasına Olan Etkilerinin Araştırılması”

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Ezgi Gülten

“HIV/AIDS Olgularında Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi ve Riskin Trigliserid/HDL-Kolesterol Oranıyla İlişkisi”

Ezgi Gülten, Başak Dokuzoğuz

Can H. Hekimoğlu

“Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Laboratory Confirmed Influenza in 2014-2015 Season in Turkey: A Test-Negative Case Control Study”

Can Hüseyin Hekimoğlu, Mestan Emek, Emine Avcı, Selmur Topal, Mustafa Demiröz, Gül Ergör

 

BECTON DICKINSON ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Bahar Madran

“Febril Nötropenili Hastalarda Antibiyotik Yönetim Programının Etkisi”

Bahar Madran, Şiran Keske, Gizem Tokça, Ebru Dönmez, Burhan Ferhanoğlu, Mustafa Çetiner, Nil Molinas Mandel, Önder Ergönül

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

İlker Devrim

“Padiatrik Hematoloji-Onkoloji Hastalarında Port Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Bundle (Önlem Paketi) Uygulamalarının Maliyet-Etkinlik Analizi: 6 Yıllık Değerlendirme”

İlker Devrim, Taha Özkul, Yeliz Oruç, Nevbahar Demiray, İlknur Çağlar, Neryal Tahta, Bengü Demirağ

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Murat Dizbay: “Ucuz Periferik Venöz Kateterler Bize Pahalıya Mal Oluyor”

Murat Dizbay, Özlem Yurtal, Rahşan Başyurt, Hatice Şimşek, F. Nur Aksakal

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-44
“Antikor Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Difteri Toksinine Karşı Plastik Antikor Geliştirilmesi”
Fulya Dal-Yöntem, Merve Yaşar, Süleyman Serdar Alkanlı, Nilhan Kayaman-Apohan, Zerrin Aktaş, Memet
Vezir Kahraman, Celal Güven, Mustafa Oral Öncül, Handan Akçakaya

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-07
“Trombositten Zengin Plazmanın Çoklu İlaç Direncine Sahip Çeşitli Bakteriler Üzerine Antibakteriyel
Etkinliğinin İn-Vitro Araştırılması”
Rıza Aytaç Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Patrizio Petrone, Soner Yılmaz, Bayhan Bektöre, Berksan Şimşek,
Tuğba Kula Atik, Mustafa Özyurt, Aytekin Ünlü

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

SS-13
“Sıçanlarda Oluşturulan İnfektif Endokardit Modeli”
Şükran Köse, Tuba Tatlı-Kış, Canberk Yılmaz, Mehmet Kış, Mustafa Barış, Gülden Diniz-Ünlü, Osman Yılmaz