Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Fatma Ulutan İçin Emeklilik Töreni Bugün Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Profesör Dr. Fatma Ulutan; derneğimize büyük katkıları olmuş, bilgisini ve emeğini her zaman bizlerle paylaşmış, büyük bir özveri ile çalışarak derneğimizin başarılarına imza atmış çok değerli bir üyemizdir. Kendisinin alanımıza ve derneğimize yaptığı katkılar her türlü takdirin ötesindedir.

Derneğimizin Eğitim ve Yeterlik Kurulu’nun (İHKMEYK) 2002 yılındaki kuruluşunda aktif olarak görev almış, Denetleme Kurulu üyesi olmuş ve Eğitim Komisyonu başkanlığı yapmıştır. Daha sonra, iki dönem boyunca (2005-2008 ve 2008-2011) İHKMEYK Başkanlığını yürütmüştür. İlk yeterlik sınavı (Mayıs 2005) ve ilk kurum uzmanlık eğitimi yeterlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu (Kasım 2010) bu dönemlerde gerçekleştirilmiştir. Dördüncü (2011-2013) ve beşinci dönemde (2013-2015) İHKMEYK Denetleme Kurulu üyesi ve Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Altıncı dönemde (2015-2017) Denetleme Kurulu üyesi ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu başkanı olarak görev yapmıştır. Halen İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu başkanıdır.

Son dört dönemdir (2011’den günümüze) Derneğimiz Etik kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyor, Derneğimize yaptığı eşsiz katkılar için teşekkür ediyoruz.