Şifremi Unuttum

V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu 3-6 Mayıs 2018’de İzmir’de Yapılıyor

Değerli Meslektaşlarımız,

Tam 10 yıl önce Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği olarak Selçuk/İzmir’de başlattığımız Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (UDAİS) yolculuğu bilimsel olarak her biri bir önceki simpozyumu aşarak beşincisine ulaştı. Bu 10 yıllık süre içinde derneğimiz bünyesinde Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG) kuruldu ve çalışma grubumuz konu ile ilgili tüm dernekleri bir araya getirmeyi ve onlarla ülkemizde ilk olan birçok çalışmayı birlikte yapmayı başardı. Konuya gerek bilim dünyasında gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekse toplumda farkındalığın artması sağlandı. Yine çalışma grubumuzun öncülüğünde konunun tüm taraflarının sorumluluk alarak katkı sunduğu “Ulusal Uzlaşı Raporu” yayımlandı. Yine de yapılanları yeterli görmek olanaklı değil. Ülkemizde ve dünyada diyabetik ayak sorunu olan hastalara yararlı olabilme hedefimiz, sorunun her geçen gün katlanarak büyümesi nedeniyle, değişmeden durmaktadır.

Bu toplantımızın bir özelliği de Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu (The International Working Group on the Diabetic Foot: IWGDF) infeksiyon komitesinin üyelerinin toplantımıza katılması ve 2019 Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Rehberinin yazım toplantısının ilkini simpozyumumuzda gerçekleştirecek olmalarıdır.

İnterdisipliner çalışmayı temel alan bir yaklaşım gerektiren bu alanda geldiğimiz noktada sıra konu ile ilgili tüm tarafların katılımı ile “Kronik Yara Bakım Üniteleri”nin nasıl olması gerektiği, planlanması ve yaşama geçirilmesinin tartışılmasına geldi. Bunun dışında diyabetik ayak ve infeksiyonlarına ilişkin yapılan son çalışmalar, modern yara bakımının nasıl olması gerektiği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde konuya yaklaşım bu simpozyumun ana konuları olacaktır.

Bir bilimsel toplantının zenginliği katılımcıların zenginliğine bağlıdır. Bu nedenle KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu tarafından 3-6 Mayıs 2018 tarihinde 10 yıl önceki gibi yine Selçuk/İzmir’de düzenleyeceğimiz V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’na konu ile ilgili tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul

Klimik Derneği DAİÇG adına

Simpozyum Başkanı

 

Simpozyum Ana Sayfası için [Tıklayınız]