Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Erişkinde Bağışıklama Toplantısı 27 Aralık 2017’de Ankara’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin 2017-2018 dönemi bilimsel toplantıları Ankara’daki Erişkinde Bağışıklama” toplantısıyla devam ediyor. 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 17.00-18.30 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası, Sarı Salon’da
 yapılacak olan toplantıya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Toplantı programına ulaşmak için [Tıklayınız].

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu