Şifremi Unuttum

‘İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler’ Simpozyumuna Konaklama Desteği için Başvurularınızı Bekliyoruz

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) tarafından 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler” Simpozyumu’nun programı açıklandı.

Simpozyuma katılım, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyeleri için ücretsiz olup İstanbul dışından katılacak 20 üyemize konaklama desteği de sağlanacaktır. Destek sağlanacak üyelerimizin üye ödenti borcu olmamalıdır. Konaklama desteği isteyen üyelerin sayısı 20’yi geçtiği takdirde başvuru sırası dikkate alınacaktır. Konaklama desteği isteyen gerek daha önce kayıt yaptırmış üyelerimiz gerekse yeni kayıt yaptıracak üyelerimizin klimik@klimik.org.tr,  denefberzeg@gmail.com ve drserpilozkan@yahoo.co.uk adreslerine
e-postayla başvurması gerekmektedir
.

Ön Kayıt Formu için [Tıklayınız]

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu