Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

EACS Conference 2017 Katılım Desteğine Başvurmak İçin Son Gün 18 Ağustos 2017

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

GlaxoSmithKline (GSK), 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Milano’da gerçekleşecek “16th European AIDS Conference (EACS Conference 2017)” kongresine (http://eacs-conference2017.com/7 hekim için koşulsuz katılım desteği sağlayacaktır. İlgilenen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının KLİMİK Derneği’ne başvurusu sonrasında katılımcı hekimler aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG)’nun oluşturduğu jüri tarafından seçilecektir.

EACS Conference 2017 başvuruları için 2 kontenjan 40 yaş altında Yardımcı Doçent, Başasistan ve Uzman kategorisinde, diğer 5 kontenjan ise Doçent/Profesör ve Eğitim Görevlisi kadrosunda üç yıl ve üzerinde hasta izlemi yapmakta olanlar kategorisinde seçilecektir. EACS Conference 2017 için başvurular özet kabul sonuçları dikkate alınarak 18 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılabilir.

  • Klimik Derneği HIVÇG üyesi olan ve HIV-TR Kohort’a katılan hastanelerden birinde çalışan,
  • Kongreye bilimsel olarak ilgi gösteren veya bu kongreye katılmaları durumunda hastalarına fayda sağlayacağını gösterebilen,
  • Üniversitelerde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aktif ve yoğun şekilde HIV/AIDS hasta izlemi yapan ve eğitim veren,
  • Kongreye sunum yapmak için katılacak olan veya kongrede sunulacak orijinal bir araştırmaya veya bilimsel çalışmaya aktif bir şekilde katılmış olan,
  • Kongreyle ilgili bilgi almayı bekleyen sağlık uzmanlarından oluşan daha geniş bir ağın veya çalışma gruplarının bir parçası olmaları nedeniyle kongreden sonra öğrenilen konuları daha geniş kitlelerle paylaşacak konumdaki uzmanların başvuruları beklenmektedir.
  • Aynı kişi üst üste iki yıl aynı destekten yararlanamaz.
  • Katılımcılardan kongre dönüşünde edindikleri deneyimlerini HIVÇG tarafından düzenlenen toplantılardan birinde paylaşmaları istenecektir.
  • Kısa özgeçmiş ve başvuru mektubu aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Başvuru adresi: klimik@klimik.org.tr

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu