Şifremi Unuttum

16. Yönetim Kurulu’nun Mesajı

Değerli meslektaşlarımız,

KLİMİK Derneği 16. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 31. yılımızda yaptığımız kongremizde sizlerden aldığımız enerji ve coşkuyla görevimize başladık. Meslek hayatımızın en anlamlı görevini devralırken, yolun başında sizlerle uzmanlık alanımız ve Derneğimizin geleceğine dair duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz.

Ülkemiz zor zamanlardan geçti ve geçiyor. Her zaman olduğu gibi bilimsel doğruların takipçisi olarak ülkemize karşı hissettiğimiz görev bilincimizle, her türlü zorluğa karşın her yıl daha da güçlenmenin, daha çok meslektaşımıza ulaşmanın ve daha çok üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bütün çalışmalarımıza yön veren temel değerlerimizi, Derneğimizin 30. yılı nedeniyle yayımladığımız bildirgede özetledik: Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, bilimsellik, liyakat, etik değerler ve bağımsızlık. Yıllar içinde artan gücümüzün kaynağını bu değerlere bağlılıkta buluyoruz. Bu temel ilke ve değerleri herkesle paylaşmak, paylaştıkça daha da güçlenmek istiyoruz. Alanında Avrupa’nın en çok üyeye sahip uzmanlık derneği olarak hedeflerimizi büyüterek ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedeflere ulaşmada siz değerli üyelerimizden alacağımız desteğin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle her fırsatta sizlere ulaşmaya ve sizlerin enerjisini, bilgi ve becerisini dernek çalışmalarına aktarmaya çalışıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız yeni dönemde de artarak devam edecektir.

Bildiğiniz gibi, 30 yılını aşmış olan Derneğimiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında kurulmuş en köklü dernektir. 2002 yılında kurduğu İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) ile  alanımızdaki eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan, yeterlik sertifikası veren ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu asil üyesi olan tek dernektir. Geçmiş yıllarda uzmanlık alanımızda tek dernek olan KLİMİK’e önemli katkılar yapmış olan değerli meslektaşlarımızdan bazılarının zaman zaman bu çatı dışında başka arayışları olabildiğine üzülerek tanık olduk. Bugünden bakınca, bu gibi çıkışlarda, ülkemizin özgün sıcak politik ikliminden etkilenmelerin de rolü  olabileceğini düşünüyoruz ve bu durumu anlamaya çalışıyoruz. Bizler, KLİMİK Derneği yönetim kurulu olarak, kişisel çıkar hesabı yapmadan liyakata dayalı, bilimsel ve etik ilkelerin, en kalıcı ve en sağlam değerler olduğunu düşünüyoruz. Uzmanlık alanımızın en köklü ve en büyük derneği olarak bu değerleri benimseyen tüm meslektaşlarımızı Derneğimizin çatısı altında hep birlikte üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz.

Düşüncelerimiz aydınlık, duygularımız içten, hedeflerimiz büyük!

Tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye