Şifremi Unuttum

SGK SUT’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Hepatit C hastalarımızdan daha çoğu tedaviye ulaşabilecek

25 Mart 2017 tarihli 30018 sayılı Resmi Gazete‘de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Değişiklikle, yeni kuşak kronik hepatit C ilaç tedavisinden faydalanabilecek hasta grubu genişletilerek, karaciğer harabiyeti olan tüm hastaların tedaviye erişimi sağlandı.

 

YÜRÜRLÜKTEKİ SUT METNİ 25.03.2017 TARİHLİ DEĞİŞKLİK
4.2.13.3.2 – Kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler (1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini yapılır. Genotip ve subtipi (Laboratuar tetkikinde genotip 1 subtipi belirlenemediği olgular genotip 1a olarak kabul edilir) raporda belirtilir. (2) Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar ISHAK skorlamasına göre (pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) belirlenmiştir. (3) Kronik hepatit C tedavisi; ISHAK skoruna göre fibrozis 3 ve üzeri hastalarda tedaviye başlanır. 4.2.13.3.2 – Kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler (1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini yapılır. Genotip ve subtipi (Laboratuar tetkikinde genotip 1 subtipi belirlenemediği olgular genotip 1a olarak kabul edilir) raporda belirtilir. (2) Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar ISHAK skorlamasına göre (pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) belirlenmiştir. (3) Kronik hepatit C tedavisi; ISHAK skoruna göre fibrozis 3 1 ve üzeri hastalarda tedaviye başlanır.
4.2.13.3.2.A.1 – Daha önce Kronik Hepatit C tedavisi almamış hastalarda tedavi 4.2.13.3.2.A.1 – Daha önce Kronik Hepatit C tedavisi almamış hastalarda tedavi
(1) Genotip 1 hastalarda tedavi; b) Sirotik hastalarda tedavi; 1- Genotip 1a ve Genotip 1b (Child B veya C) : (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır. 2- Genotip 1a ve Genotip 1b (Child B veya C) : Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi süresi toplam 24 haftadır. 3- Genotip 1b (Child A) : (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Dasabu vir ile tedavi süresi toplam 12 haftadır. 4-Genotip 1a (Child A) : (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Dasabu vir + (Ribavirin) ile toplam tedavi süresi 24 haftadır. (1) Genotip 1 hastalarda tedavi; b) Sirotik hastalarda tedavi; 1- Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır. 2- Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi süresi toplam 24 haftadır. 3- Genotip 1b (Child A) : (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Dasab uvir ile tedavi süresi toplam 12 haftadır. 4-Genotip 1a (Child A) : (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir)+Dasab uvir + (Ribavirin) ile toplam tedavi süresi 24 haftadır.
z) Dabrafenib ve vemurafenib; 1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan olarak progresyona kadar kullanılabilir; a) Lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve lokal tedavilerin tekrar kullanılamadığı relaps malign melanom b) Metastatik malign melanom 2) Progresyon sonrası tek ajan olarak veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz. 3) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve yukarıdaki durumların belirtildiği en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. 4) Dabrafenib ve vemurafenib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz. z) Dabrafenib, dabrafenib+trametinib, ve murafenib, vemurafenib+kobimetinib; 1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi tek ajan olarak kabul edilecektir.)olarak progresyona kadar kullanılabilir. a) Lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve lokal tedavilerin tekrar kullanılamadığı relaps malign melanom b) Metastatik malign melanom 2) Progresyon sonrası tek ajan olarak veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz. 3) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve yukarıdaki durumların belirtildiği en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. 4) Dabrafenib ve vemurafenib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz. Bu ilaçlar ardışık ya da kombine olarak (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile vemurafenib+kobimetinib ko mbine tedavisi hariç) kullanılamaz.

 

Türk Eczacıları Birliği Duyurusu için [Tıklayınız]

25 Mart 2017 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” için [Tıklayınız]

SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablosu için [Tıklayınız]

25 Mart 2017 tarihli 30018 sayılı Resmi Gazete için [Tıklayınız]