Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

IV. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (2-3 Haziran 2017, İstanbul) Başvurular Başladı

TÜRK KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) tarafından 2-3 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da IV. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (UEBS) gerçekleştirilecektir. Öncelikle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistan ve uzmanlarına yönelik olacak bu etkinlik sırasında erişkin bağışıklamasına ilişkin temel bilgilerin yanı sıra bu alandaki güncel sorunlar tartışılacaktır. IV. UEBS‘e toplam 50 katılımcı kabul edilecek ve 20 katılımcının ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.

IV. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu’nun  çağrı yazısına, programına, katılım koşullarına ve başvuru formuna ulaşmak için [Tıklayınız].

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu