Şifremi Unuttum

Eğitici Eğitimi Kursu 21-22 Mart 2017’de Klimik 2017 Kongresi Öncesinde Yapılıyor

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

KLİMİK Derneği Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından eğitim çalışmaları çerçevesinde 21- 22 Mart tarihleri arasında XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2017) Kongresi öncesinde sertifikalı bir EĞİTİCİ EĞİTİMİ kursu düzenlenecektir.

Kursta; yetişkin eğitimi, iletişim ve insan ilişkileri, eğitimde program geliştirme, eğitim yöntem ve teknikleri, eğitim tekniklerinin uygulaması, klinik beceride koçluk, ölçme değerlendirme, öğretim materyali geliştirme, etkili sunum ve diğer temel konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Kurs uzaktan ve yüz yüze, hibrit eğitim olarak yapılandırılmıştır. Konular önceden uzaktan eğitim olarak aktarıldıktan sonra 21-22 Mart 2017’de yüz yüze,  uygulamalı dersler olarak işlenecektir. Katılımcılar 6-20 Mart 2017 tarihleri arasında uygun oldukları herhangi bir zamanda gönderilecek link adreslerinde kendilerine verilen şifreyle girerek uzaktan dersleri izleyebileceklerdir. Kursun tamamlanması kongrenin hemen öncesinde 21-22 Mart 2017 tarihlerinde Kongrenin yapılacağı Antalya’da uygulamalar şeklinde yüz yüze eğitimle olacaktır.

Eğitici Eğitimi sertifikası alabilmek için uzaktan eğitimin yanında 21-22 Mart tarihlerindeki uygulamalara katılma zorunluluğu vardır.

Kursumuzun bilgi ve deneyimlerinizi artırmanıza katkıda bulunmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Prof.  Dr. Fatma ULUTAN Prof.  Dr. Neşe SALTOĞLU Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
İHKMEYK Eğitim Programlarını
Geliştirme Komisyonu
Başkanı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu Başkanı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
EĞİTİM ve YETERLİK KURULU (İHKMEYK) EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

 

Genel Bilgiler

Eğitimin tarihleri: Toplam eğitim süresi 960 dakikadır.

Uzaktan: 6-20 Mart 2017 tarihleri arasında uygun olunan her zaman

Yüz yüze: 21-22 Mart 2017

Eğitimin yeri (yüz yüze): Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü, Kampus / Antalya

Eğitim sorumluları: Prof. Dr. Fatma ULUTAN, Prof. Dr. I. İrem BUDAKOĞLU

Uzaktan eğitim eğiticileri:  Prof. Dr. I. İrem BUDAKOĞLU, Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL, Prof. Dr. Serdar KULA, Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

Başvuru Koşulları

  • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Üyesi olmak.
  • Üye ödenti borcu olmamak.
  • Bir üniversite/eğitim hastanesinde öğretim üyesi-öğretim görevlisi/eğitici olarak görev yapıyor olmak.
  • Kursa toplam 20 kişi kabul edilecektir.

Kursiyerlerin belirlenmesinde başvuru sırası dikkate alınacaktır.

Kurs sonunda sertifika verilecektir.

Katılımcıların ulaşım ve gerekirse konaklama giderleri uzmanlık derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Kurs TTB – STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi için [Tıklayınız]

Başvuru Formu için [Tıklayınız]