Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Dünya Cüzam Haftası (23-29 Ocak 2017) ve Dünya Cüzam Günü (29 Ocak 2017)

Dünya Cüzam Haftası (23-29 Ocak 2017) ve Dünya Cüzam Günü (29 Ocak 2017)

Dünya Cüzam Günü (29 Ocak 2017) ve
Dünya Cüzam Haftası (23-29 Ocak 2017)

Tüm dünyada her yıl Ocak ayının son haftası “ Cüzam Haftası ” son Pazar günü de “Dünya Cüzam Günü” olarak ilan edilmiştir.

Cüzam Mycobacterium leprae’nin neden olduğu bir infeksiyon hastalığıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, yılda yaklaşık 200 000 yeni lepra (cüzzam) vakası bildirilmektedir.

Bu vesileyle Türkiye’de cüzam dendiğinde akla gelen ilk isim olan Türkan Saylan’ı saygıyla anıyoruz.

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Alpay AZAP
Üye
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Başkan
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Sayman
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Onur URAL
Üye
Prof. Dr. Orhan YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye