Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bugün 1 Aralık 2016: Dünya AIDS Günü

Bugün 1 Aralık 2016 Dünya AIDS Günü 1

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Bugün 1 Aralık 2016: Dünya AIDS Günü.

Bu gün, HIV’in yayılmasına karşı bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır.

İlk kez 1981 yılında klinik olguların görünmesinden bu yana, 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 36.7 milyon HIV ile infekte yaşayan hasta olduğu, ortalama 2.1 milyon kişinin 2015 yılı içinde infekte olduğu bildirilmektedir. Tüm dünyada yeni olguların %53’ü erkek %47’si kadındır. Erkeklerin %14’ü, kadınların %20’si 15-24 yaş arasındadır. Son yıllarda etkili ve yararlı yeni ilaçların bulunmasıyla, etkili bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarıyla hastalığın tedavisinde ciddi başarı sağlanmıştır. Ancak, HIV infeksiyonu halen ciddi ve tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalıktır.

Hastalığın tanınması ve erken tanı konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu önlemlerin alınması için bu günün uyarıcı işlevi olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu