Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Saygıyla Anıyoruz

10 Kasım 2016 Saygıyla Anıyoruz 2

Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 78’inci yılında
saygıyla anıyoruz.

10-kasım-320x228

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Alpay AZAP
Üye
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Başkan
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Sayman
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Onur URAL
Üye
Prof. Dr. Orhan YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye