Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı Tıp Poliklinikleri Açacak

Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı Tıp Poliklinikleri Açacak

Tamamlayıcı tıp poliklinikleri açılacak

Anadolu_Ajansı_logo

02.11.2016

Hükümetin 2017 sağlık programı kapsamında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamının genişletilerek pilot hastanelerde “tamamlayıcı tıp poliklinikleri” açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ile hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek, bu alan denetim altına altına alınacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar denetlenecek.

Kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsam ile nitelik olarak geliştirilecek; sertifikalı tabipler tarafından ve alanlarıyla sınırı kalmak şartıyla diş tabipleri tarafından sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanacak.

Programla ayrıca sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili, etkin bir sağlık hizmeti sunulacak. Akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecek.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında toplumsal farkındalık artırılacak, bunun için kampanyalar yapılacak. Astım, KOAH, kalp damar ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacak.

Evde sağlık uygulamasının erişilebilir, etkili ve etkin olması sağlanacak. Mevcut ve yeni oluşturulacak birim sayıları ile hizmet sunumu göz önünde bulundurularak evde sağlık hizmet birimleri sabit personel ve sabit araç envanter çalışması yapılacak, evde bakım hizmetlerini yürütecek personele yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlenecek.

250 kemik iliği nakil işlemi gerçekleşecek

TÜRKÖK Ulusal Doku Bilgi Bankasına kayıtlı gönüllü kök hücre bağışçı sayısı artırılacak, kemik iliği nakil süreçleri etkinleştirilecek. Gönüllü kök hücre bağışçı kazanımına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak. Yeni bağışçı sayısı 2017’de artırılacak, mevcut bağışçıların HLA analizleri yapılarak doku tipleri belirlenecek ve 250 kemik iliği nakil donörünün nakil işlem organizasyonu gerçekleştirilecek.

e-Nabız’da hedef 5 milyon kullanıcı

e-Nabız Sistemi’nin kullanımı da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına elektronik ortamda her yerden erişebileceği sistemin bilinirliğinin artırılması amacıyla görsel ve yazılı tanıtım araçları kullanılacak. Kamu özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak sistemin daha fazla vatandaş tarafından kullanılması sağlanacak, sistem kullanıcı dostu hale getirilecek. 3 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 5 milyona yükselecek.

Haberin Tam Metni için [Tıklayınız]