Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme Sınavını İptal Etti

Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme Sınavını İptal Etti

Sağlık Bakanlığı, görevde yükselme sınavını iptal etti

25 Ekim 2016

Sağlık_Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını iptal etti.

Sınavın iptaliyle ilgili bakanlık tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması 18.10.2016 tarihli Makam Onayı ile uygun görülmüş ve Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde ilan edilmişti.

Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Yönetmelikte yapılan değişikliklere istinaden; başvuruları 25.10.2016 – 02.11.2016 tarihleri arasında alınarak 12.02.2017 tarihinde yapılması planlanan ve münhal kadro tabloları, sınav duyuruları ile sınav konuları bildirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 24.10.2016 tarihli Makam Onayı ile iptal edilmiştir.

Duyuru Metni için [Tıklayınız]