Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

KLİMİK 2017 – XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’ne Çağrı

KLİMİK 2017 - XVIII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne Çağrı 2

KONGREYE ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız,

1940 yılında penisilinin keşfi, infeksiyon hastalıkları alanında çok büyük bir heyecan ve umut yaratmış ve bu süreçten sonra artık infeksiyon hastalıklarının kökünün kazınacağı iddia edilmişti.

Penisilinin keşfinden günümüze kadar yüzlerce antimikrobiyal ilaç klinik kullanıma girmişse de bugün geldiğimiz noktada infeksiyon hastalıkları; çok çeşitlenmiş, tıp alanının hemen her alanını ilgilendirir hale gelmiş, daha da önemlisi eskisinden çok daha ciddi ve sonuçları ağır bir tehdit haline dönüşmüştür.

22-26 Mart 2017 tarihlerinde XVIII.’sini düzenleyeceğimiz KLİMİK Kongresi bu açıdan büyük önem taşımakta ve biz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde yüklemektedir.

Önümüzde duran ve gitgide büyüyen sorunların çözümünde en büyük güç kaynağımızı; uzmanlarımızın ve uzmanlık yolunda yürüyen genç meslektaşlarımızın birlikte saygı ve sevgi içerisinde, bilimin ışığında el ele hareket etmeleri oluşturmaktadır. Bu durum infeksiyon hastalıkları tehditlerinin bertaraf edilme çabalarında güçlü ve kararlı adımlar atılmasına ve bu sayede topluma umut aşılanmasına da olanak sağlamaktadır.

XVIII. KLİMİK Kongresi çalışma gruplarımızın da katkılarıyla İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanındaki tanı, tedavi ve korunma konularında dünyadaki en son yenilikleri ve önemli konuları gündeme getirerek bilgilerimizin güncellenmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenecektir.

Katılımınız ve katkılarınızla amacına ulaşacak olan XVIII. KLİMİK Kongresi’nde sizlerle buluşabilmek üzere hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE